شرکت مهندسی مشاور آریا البرز با بیش از 12 سال تجربه تیم کاری در استفاده از تحلیل‌های CFD و گذراندن چالش‌های متعدد در زمینه‌های طراحی، مهندسی معکوس، بهینه‌سازی، ساخت و اجرا دارای سابقه‌ای منحصر به فرد در سطح آسیا بوده که منجر به بینش عمیق مهندسی در حوزه‌های مختلف صنعتی شده است. فعالیت شرکت آریا البرز را می‌توان در سه بخش مختلف ارائه خدمات مشاوره‌ای طراحی، انجام تحلیل‌های CFD و ساخت و اجرای پروژه‌ها خلاصه نمود. در زیر تعریف دقیقی از فعالیت‌های هر زمینه ارائه شده است.
 

ارائه خدمات مشاوره ای در خصوص پروژه های طراحی و بررسی مسیر راه

انجام تحلیل های CFD به منظور طراحی، بهینه سازی و مهندسی معکوس

ساخت و اجرا